Vivat Poród - Na dobry początek
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni

Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni

Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni zrzesza niezależne położne, rodziców, którzy doświadczyli porodu domowego oraz wszystkich sympatyków porodu dającego satysfakcję matce i dziecku.

Za cel stawia sobie m.in. umożliwienie rodzicom swobodnego wyboru miejsca i sposobu rodzenia, upowszechnianie alternatywnych sposobów podejścia do porodu, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów propagujących nowe podejście do położnictwa, wpływanie na zmianę społecznego podejścia do porodu poza szpitalem, pomoc w powstawaniu alternatywnych miejsc do rodzenia, ale też podnoszenie prestiżu zawodowego położnych czy organizowanie spotkań rodziców i położnych przed i po porodzie z nastawieniem na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.

Strona Dobrze Urodzeni to także swego rodzaju społeczność: niezależnych położnych oraz rodziców i dzieci urodzonych w domu. To artykuły i refleksje mądrych kobiet, polecany kanon książkowy i co ważne: szczęśliwe historie porodowe!

Dobrze Urodzonych trzeba poznać!