Vivat Poród - Na dobry początek
Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku to organizacja pozarządowa pożytku publicznego działająca na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci w kontekście godnego porodu. Wciąż proponuje kierunek przyjaznych dla matek i dzieci zmian w położnictwie, za cel stawiając sobie to, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w „ludzkich” warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.
Na stronie Fundacji czytamy:
„Naszą misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej.
Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Od 1996 roku działamy, aby:
- potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,

- każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
- dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
- rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
- kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
- szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
- praktyka po...