Vivat Poród - Na dobry początek
Zapraszam do dzielenia się swoimi historiami porodów naturalnych, wysyłając je na adres: kontakt@vivatporod.pl z następującą klauzulą:

"Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację załączonych treści oraz zdjęć na portalu www.vivatporod.pl i zaznaczam, że przysługują mi do ww. treści i zdjęć prawa autorskie umożliwiające wyrażenie niniejszej zgody oraz że ww. treści i zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów."

Zgodnie z definicją Pani Ireny Chołuj, żeby poród można było nazwać naturalnym, musi odbyć się drogami i siłami natury, czyli bez medycznych ingerencji.
"Rodzaje interwencji medycznych (często stosowane głównie po to, by szybciej zakończyć poród fizjologiczny) to:
- podłączenie kroplówki (pompy infuzyjnej) z oksytocyną,
- przebicie pęcherza płodowego,
- masaż szyjki macicy dla powiększenia rozwarcia (jest wówczas bardzo bolesny - "Urodzić razem i naturalnie" str. 151),
- znieczulenie zewnątrz-oponowe,
- leki o działaniu narkotycznym lub "oszałamiającym",
- masaż macicy przed urodzeniem łożyska,
- pociąganie za pępowinę, by szybciej odkleiło się łożysko.
Ostatnie dwa "działania" są częstą przyczyną pozostawienia w macicy części tkanki łożyska. Potrzebne jest wówczas wyłyżeczkowanie macicy." (autorką cytatu jest Pani Irena Choł...